خوب سلام بچه ها 

                من شاید تا چندساعت دیگه بخوام پارت جدید فیک و بزارم ... وبه دلایلی رمزیش                         میکنم..
                   اگه هرکس رمز میخواد  شماره یا ایمیلی جیمیلی چیزی بزاره که رمز و واسش                         بفرستم..
                      حتی بچه هایی که قبلا شماره اشونو دادن.. مرسی